Dodatni ispitni rok 27.-31.10.

RASPORED DODATNIH ISPITNIH DEKANSKIH ROKOVA (27.-31. LISTOPADA 2014.)

Znanstveno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, na sjednici održanoj 16. listopada 2014. godine, odobrilo je dodatni ispitni rok od 27. do 31. listopada 2014. godine.

Na dodatni ispitni rok mogu izaći samo studenti kojima je do stjecanja uvjeta za upis u II.,  III., IV. i V. godinu studija ostao samo jedan nepoložen ispit.

Studenti su obvezni predati zamolbu (sa naznakom koji ispit žele polagati), indeks, prijavnicu za ispit u Studentsku referadu od 20. do 23. listopada 2014. godine.

Studenti koji su u ISS-u, nakon što dobiju suglasnost iz Studentske referade, ispit će prijaviti elektronskim putem.

Studenti koji budu izlazili na dodatni ispitni rok, upis moraju izvršiti najkasnije jedan dan iz izlaska na ispit. 

Rokovi upisa u aka.2014./2015. - sve godine studija

Upis studenata u akademsku 2014./2015. godinu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru obavljat će se od 22. rujna do 24. listopada 2014. godine. U istom razdoblju upisuju se studenti koji prelaze s drugih fakulteta. 

Popis dokumenti potrebni za za upis studenata koji prelaze s drugih fakulteta (vidi popis)

Popis dokumenata potrebnih za upis u prvu (I.) godinu studija (vidi popis) 

Doktorski studij - upis III. generacije

NATJEČAJ ZA UPIS III. GENERACIJE PRISTUPNIKA NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ IZ PRAVNIH ZNANOSTI NA PRAVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Poslijediplomski doktorski studij, u trajanju šest semestara, izvodi se na smjerovima:

-          kazneno pravni
-          povijesno pravni
-          ustavno pravni
-          međunarodno pravni
-          građansko pravni  i
-          radno upravni.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Nastava za treću generaciju pristupnika na doktorskom studiju organizirat će se samo pod uvjetom ako se za upis u I. (prvi) semestar, na svim smjerovima, prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu će odluku donijeti Vijeće doktorskog studija.

Upis u IV. ili V. semestar na poslijediplomski doktorski studij organizirat će se samo pod uvjetom ako se prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu će odluku donijeti Vijeće doktorskog studija.

Za upis na studij provest će se odgovarajući selekcijski postupak. Školarina iznosi 2.500,00 KM po semestru, s mogućnosti plaćanja u dva jednaka obroka.

Rok prijave:
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku i na
web stranici Fakulteta (objavljen - 15.9.2014.).

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Pravni fakultet Mostar
Matice hrvatske bb
88 000 Mostar
uz naznaku: Za Natječaj za poslijediplomski doktorski studij

Opširnije o uvjetima prijave, upisu i cijeni studija (vidi ovdje)

Natječaj za pravne klinike

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Vijećem Europe i ELSA-om iz Mostara organizira zajedničke pravne klinike iz ljudskih prava. Klinike se održavaju u sljedećim terminima:

- Zenica - 18. i 19. listopada 2014.;

- Sarajevo - 25. i 26. listopada 2014.;

- Banja Luka - 8. i 9. studenog 2014.; 

- Mostar - 22. i 23. studenog 2014. i 

- Tuzla - 6. i 7. prosinca 2014. godine. 

Pravo na prijavu imaju svi studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Prednost imaju studenti III. i IV. godine studija. Troškovi smještaja, prijevoza i hrane su osigurani. Natječaj je otvoren do 15. rujna 2014. godine. Više o  natječaju vidi ovdje 

IS prijava ispita - II. godina

Studenti II. godine studija, nastavnog programa 4+1, koji ispite prijavljuju putem Informatičkog sustava (IS Sveučilišta), a koji su u II. godinu studija prenijeli određeni broj ispita s prethodne godine (I. godine studija), dužni su prije polaganja  i prijave ispita sa tekuće godine (II. godine), položiti sve prenesene ispite (I.godine). Iako IS formalno dopušta prijavu ispita i druge II. godine studija, ako postoje nepoloženi ispiti prethodne godine, sve prijave će biti poništene. 

Moot court travanj 2014.

Poziv studentima za sudjelovanje na VIII. regionalnom Moot Court natjecanju pred Europskim sudom za ljudska prava čiji će se završni turnir održati u Srbiji (Vojvodini) od 25. do 28. travnja 2014. godini (vidi poziv)

Stranica 1 od 3

Neum savjetovanje

Pravni fakultet Mostar

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi: 

a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava)

b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti).

 

Centar Vitez

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U VITEZU

Kontakt osoba u Vitezu:
Predrag Križanović
tel.+ 387 61 154 276

Kontakt osoba u Mostaru:
Emilija Miletić
tel. + 387 36 337 154

Centar Orašje

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U ORAŠJU

Kontakt osoba u Orašju:
Marijan Maskaljević
tel. + 387 63 258 944

Kontakt osoba u Mostaru:
Sandra Zovko
tel. + 387 36 337 189 

Doktorski studij

Doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Idi na vrh