Rokovi upisa u aka.2014./2015. - sve godine studija

Upis studenata u akademsku 2014./2015. godinu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru obavljat će se od 22. rujna do 24. listopada 2014. godine. U istom razdoblju upisuju se studenti koji prelaze s drugih fakulteta. 

Doktorski studij - upis III. generacije

NATJEČAJ ZA UPIS III. GENERACIJE PRISTUPNIKA NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ IZ PRAVNIH ZNANOSTI NA PRAVNOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Poslijediplomski doktorski studij, u trajanju šest semestara, izvodi se na smjerovima:

-          kazneno pravni
-          povijesno pravni
-          ustavno pravni
-          međunarodno pravni
-          građansko pravni  i
-          radno upravni.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija:

Doktor znanosti (dr. sc.), ekvivalent Ph.D.

Nastava za treću generaciju pristupnika na doktorskom studiju organizirat će se samo pod uvjetom ako se za upis u I. (prvi) semestar, na svim smjerovima, prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu će odluku donijeti Vijeće doktorskog studija.

Upis u IV. ili V. semestar na poslijediplomski doktorski studij organizirat će se samo pod uvjetom ako se prijavi dovoljan broj kandidata, o čemu će odluku donijeti Vijeće doktorskog studija.

Za upis na studij provest će se odgovarajući selekcijski postupak. Školarina iznosi 2.500,00 KM po semestru, s mogućnosti plaćanja u dva jednaka obroka.

Rok prijave:
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom tisku i na
web stranici Fakulteta (15.9.2014.).

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu:

Pravni fakultet Mostar
Matice hrvatske bb
88 000 Mostar
uz naznaku: Za Natječaj za poslijediplomski doktorski studij

Opširnije o uvjetima prijave, upisu i cijeni studija (vidi ovdje)

Natječaj za pravne klinike

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Vijećem Europe i ELSA-om iz Mostara organizira zajedničke pravne klinike iz ljudskih prava. Klinike se održavaju u sljedećim terminima:

- Zenica - 18. i 19. listopada 2014.;

- Sarajevo - 25. i 26. listopada 2014.;

- Banja Luka - 8. i 9. studenog 2014.; 

- Mostar - 22. i 23. studenog 2014. i 

- Tuzla - 6. i 7. prosinca 2014. godine. 

Pravo na prijavu imaju svi studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Prednost imaju studenti III. i IV. godine studija. Troškovi smještaja, prijevoza i hrane su osigurani. Natječaj je otvoren do 15. rujna 2014. godine. Više o  natječaju vidi ovdje 

Rezultati razredbenog postupka - rujan 2014.

Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu studija u akademskoj 2014./2015. godini
- II. rujanski upisni rok 

Rezultati za Studenti uz potporu ministarstva 

Rezultati za Izvanredne studente i studente - strane državljane

IS prijava ispita - II. godina

Studenti II. godine studija, nastavnog programa 4+1, koji ispite prijavljuju putem Informatičkog sustava (IS Sveučilišta), a koji su u II. godinu studija prenijeli određeni broj ispita s prethodne godine (I. godine studija), dužni su prije polaganja  i prijave ispita sa tekuće godine (II. godine), položiti sve prenesene ispite (I.godine). Iako IS formalno dopušta prijavu ispita i druge II. godine studija, ako postoje nepoloženi ispiti prethodne godine, sve prijave će biti poništene. 

Prezentacija IS sustava

Pozivaju se studenti I. godine studija (4+1 nastavni program) kao i studenti II. godine( 4+1 program), koji do sada nisu bili upoznati s radom IS sustava da u utorak, 21. siječnja 2014. godine u 9:15 sati u dvorani Prve godine prisustvuju prezentaciji Informatičkog sustava Sveučilišta putem kojeg studenti prijavljuju ispite i realiziraju ostale svoje obveze na Fakultetu. 

Stranica 1 od 3

Neum savjetovanje

Pravni fakultet Mostar

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi: 

a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava)

b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti).

 

Centar Vitez

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U VITEZU

Kontakt osoba u Vitezu:
Predrag Križanović
tel.+ 387 61 154 276

Kontakt osoba u Mostaru:
Emilija Miletić
tel. + 387 36 337 154

Centar Orašje

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U ORAŠJU

Kontakt osoba u Orašju:
Marijan Maskaljević
tel. + 387 63 258 944

Kontakt osoba u Mostaru:
Sandra Zovko
tel. + 387 36 337 189 

Doktorski studij

Doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Idi na vrh