Red sjedenja Promocija PF 18.12.2014.

Raspored sjedenja diplomata na svečanoj promociji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 18. prosinca 2014. godine koja će se održati u hrvatskom domu herceg Stjepana Kosače (vidi raspored ovdje)

Otvaranje doktorskog studija - III. generacija

Dana, 19. prosinca 2014. godine s početkom u 16:00 sati u dvorani II. godine studija (prizmelje lijevo) upriličit će se otvorenje III. generacije Poslijediplomskog doktorskog studija iz pravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 

Istog dana, u 17:15 sati prvo predavanje, za studente koji su upisani u I. semestarna svim smjerovima, održat će akademik Snježana Savić, iz predmeta Metodologija društvenih i pravnih znanosti.

Raspored ostalih predavanja vidi na stranicama pfmo.ba/doktorski obavijesti. 

Upute za literaturu 2014./2015.

Popis relevantne literature, te ispitna pitanja iz pojedinih predmeta za studente nastavnog plana 4+1 (novi bolonjski)  Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, kao i one u Centru Pravnog fakulteta u Orašju i Vitezu nalaze se na stranicama studij/ novi bolonjski literatura (vidi popis literature) 

Za studente nastavnog plana 5+0 (integrirani studij) Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Mostaru, kao i Centra Pravnog fakulteta u Orašju i Vitezu, ispitna literatura nalazi se na stranicama studij/ intergrirani /integrirani literatura ( vidi pois literature)

Raspored pred. za izvan. studente 2014/2015

Raspored predavanja za izvanredne studente svih godina studija u zimskom semestru akademske 2014./2015. godine (vidi raspored). 

Promocija PF 18.12.2014.

Promocija magistara pravnih znanosti, magistara pravna,  diplomiranih pravnika i pravnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održat će se 18. prosinca 2014. godine u 12:00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače. Promociji mogu pristupiti studenti koji obrane diplomski rad do petka, 5. prosinca 2014. godine. Detaljnije vidi ovdje

RED SJEDENJA DIPLOMANATA MOŽE SE POGLEDATI OVDJE

Objava sažetka dok.disertacije

Sažetak doktorskog rada pod nazivom "Odgovornost prijevoznika u prijevozu stvari morem s posebnim osvrtom na Roterdamska pravila 2009." doktoranda  mr.sc.Nikole Mandića (pogledaj sažetak).

Više članaka ...

Stranica 1 od 2

Neum savjetovanje

Pravni fakultet Mostar

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi: 

a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava)

b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti).

 

Centar Vitez

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U VITEZU

Kontakt osoba u Vitezu:
Predrag Križanović
tel.+ 387 61 154 276

Kontakt osoba u Mostaru:
Emilija Miletić
tel. + 387 36 337 154

Centar Orašje

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U ORAŠJU

Kontakt osoba u Orašju:
Marijan Maskaljević
tel. + 387 63 258 944

Kontakt osoba u Mostaru:
Sandra Zovko
tel. + 387 36 337 189 

Doktorski studij

Doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Idi na vrh