Rektorova nagrada

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade studentima Sveučilišta u Mostaru za šport, studentski, znanstveni ili umjetnički rad i promicanje Sveučilišta (vidi natječaj)

Odluka o pokretanju postupka dodjele nagrade za uspjeh u studiranju (vidi odluku)

Odluka o kriterijima dodjele Rektorove nagrade (vidi odluku o kriterijima) 

Početak ak. 2015./2016.


Pozivaju se studenti I. godine studija na svečano obilježavanje početka nove akadermske 2015./2016. godine koje će se upriličiti 5. listopada 2015. godine s početkom u 10:00 sati u Hrvatskom domu herceg Stjepana Kosače, a
7. listopada 2015. (srijeda) s početkom u 10:15 sati na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru,
u dvorani I. godine (prvi kat lijevo).

Upis -prijelaz -dokumenti

Popis potrebnih dokumenata za upis studenata koji se upisuju u akademskoj 2015./2016. goidni na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, a koji pri tome prelaze s drugih visokoškolskih institucija (vidi popis dokumenata).

Prijelaz studenata koji su studirali na drugim visokoškolskim institucijama na Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru moguć je do 15. listopada 2015. godine

Završetak ispitnih rokova 2014/2015

Sukladno Zaključku Senata Sveučilišta u Mostaru od 25. rujna 2014. godine, Znanstveno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru donijelo je, 16. listopada 2014. godine, odluku kojom je propisano da se ispitni rokovi u akademskoj 2014./2015. godini moraju završiti do 30. rujna 2015. godine. Navedena Odluka je odmah nakon donošenja (16.10.2014.) oglašena na oglasnim pločama svih godina studija Pravnog fakultet Sveučilišta u Mostaru, kao i u Centrima u Vitezu i Orašju. 

Vidi obavijest o završetku ispitnih rokova u akademskoj 2014./2015. 

Vidi Odluku ZNV Pravnog fakulteta o završetku  ispitnih rokova u akademskoj 2014./2015. 

Vidi Zaključak Senata Sveučilišta u Mostaru o završetku ispitnih rokova u akademskoj 2014./2015. 

Stranica 1 od 3

Neum savjetovanje

Javne nabave

Pravni fakultet Mostar

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi: 

a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava)

b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti).

 

Centar Vitez

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U VITEZU

Kontakt osoba u Vitezu:
Predrag Križanović
tel.+ 387 61 154 276

Kontakt osoba u Mostaru:
Emilija Miletić
tel. + 387 36 337 154

Centar Orašje

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U ORAŠJU

Kontakt osoba u Orašju:
Marijan Maskaljević
tel. + 387 63 258 944

Kontakt osoba u Mostaru:
Sandra Zovko
tel. + 387 36 337 189 

Doktorski studij

Doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Idi na vrh