Preusmjeravanje na novu domenu Pravnog fakulteta koja je usklađena sa Sveučilištem u Mostaru :

http://pf.sve-mo.ba

p
f
.
s
v
e
-
m
o
.
b
a