Raspored pred. za izvan. studente 2014/2015

Raspored predavanja za izvanredne studente svih godina studija u zimskom semestru akademske 2014./2015. godine (vidi raspored). 

Promocija PF 18.12.2014.

Promocija magistara pravnih znanosti, magistara pravna,  diplomiranih pravnika i pravnika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održat će se 18. prosinca 2014. godine u 12:00 sati u Hrvatskom domu Herceg Stjepana Kosače. Promociji mogu pristupiti studenti koji obrane diplomski rad do petka, 5. prosinca 2014. godine. Detaljnije vidi ovdje

Objava sažetka dok.disertacije

Sažetak doktorskog rada pod nazivom "Odgovornost prijevoznika u prijevozu stvari morem s posebnim osvrtom na Roterdamska pravila 2009." doktoranda  mr.sc.Nikole Mandića (pogledaj sažetak).

Rokovi upisa u aka.2014./2015. - sve godine studija

Upis studenata u akademsku 2014./2015. godinu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru obavljat će se od 22. rujna do 24. listopada 2014. godine. U istom razdoblju upisuju se studenti koji prelaze s drugih fakulteta. 

Popis dokumenti potrebni za za upis studenata koji prelaze s drugih fakulteta (vidi popis)

Popis dokumenata potrebnih za upis u prvu (I.) godinu studija (vidi popis) 

Natječaj za pravne klinike

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru u suradnji s Vijećem Europe i ELSA-om iz Mostara organizira zajedničke pravne klinike iz ljudskih prava. Klinike se održavaju u sljedećim terminima:

- Zenica - 18. i 19. listopada 2014.;

- Sarajevo - 25. i 26. listopada 2014.;

- Banja Luka - 8. i 9. studenog 2014.; 

- Mostar - 22. i 23. studenog 2014. i 

- Tuzla - 6. i 7. prosinca 2014. godine. 

Pravo na prijavu imaju svi studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Prednost imaju studenti III. i IV. godine studija. Troškovi smještaja, prijevoza i hrane su osigurani. Natječaj je otvoren do 15. rujna 2014. godine. Više o  natječaju vidi ovdje 

IS prijava ispita - II. godina

Studenti II. godine studija, nastavnog programa 4+1, koji ispite prijavljuju putem Informatičkog sustava (IS Sveučilišta), a koji su u II. godinu studija prenijeli određeni broj ispita s prethodne godine (I. godine studija), dužni su prije polaganja  i prijave ispita sa tekuće godine (II. godine), položiti sve prenesene ispite (I.godine). Iako IS formalno dopušta prijavu ispita i druge II. godine studija, ako postoje nepoloženi ispiti prethodne godine, sve prijave će biti poništene. 

Stranica 1 od 3

Neum savjetovanje

Pravni fakultet Mostar

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru ustrojava i izvodi: 

a) sveučilišni preddiplomski studij (prvostupnik prava)

b) sveučilišni diplomski studij (magistar prava) i

c) poslijediplomski doktorski studij (doktor pravnih znanosti).

 

Centar Vitez

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U VITEZU

Kontakt osoba u Vitezu:
Predrag Križanović
tel.+ 387 61 154 276

Kontakt osoba u Mostaru:
Emilija Miletić
tel. + 387 36 337 154

Centar Orašje

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru
CENTAR U ORAŠJU

Kontakt osoba u Orašju:
Marijan Maskaljević
tel. + 387 63 258 944

Kontakt osoba u Mostaru:
Sandra Zovko
tel. + 387 36 337 189 

Doktorski studij

Doktorski studij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. 

Idi na vrh